КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА РАЊИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ДАВАЊЕМ У ЗАКУП СТАНА У JABHOJ СВОЈИНИ ЗА ЧИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗАКУПАЦ ПЛАЋА НЕПРОФИТНУ ЗАКУПНИНУ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ,,НЕ ОСТАВЉАЈУЋИ НИКОГА ИЗА СЕБЕ - АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ И АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА У ЧАЧКУ“