Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба рањивих друштвених група давањем у закуп стана у јавној својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије

У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“, који спроводи Град Чачак, а који финансира Европска унија, Kомисија за избор корисника објавила је предлог листе корисника за доделу на коришћење стана у јавној својини у згради која ће бити изграђена у оквиру пројекта у насељу Обреж.

Сви корисници који буду изабрани за доделу стамбених решења у оквиру пројекта биће укључени и у мере активне инклузије које обухватају мере запошљивости (преквалификације, обуке за покретање бизниса, и друго), мере запошљавања (грантови за покретање бизниса, запошљавање код послодавца), опремање породичног домаћинства намештајем и техником, психо-социјалну подршку и пружање социјалних услуга и правне помоћи.

Пројекат спроводи Град Чачак у партнерству са Градском стамбеном агенцијом Чачак, Центром за социјални рад Чачак, Установом за пружање услуга социјалне заштите Зрачак Чачак и удружењем грађана ИДЦ.