Предлози листи корисника за куповину породичне стамбене јединице и реконструкцију породичне куће или стана

У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“, који спроводи Град Чачак, а који финансира Европска унија, Комисије за избор корисника објавиле су предлоге листи корисника у оквиру компоненти реконструкција, санација или адаптација приватне породичне куће или стана кроз доделу и уградњу грађевинског материјала, и куповина породичне стамбене јединице.

Предлог листе корисника за доделу на коришћење стана у јавној својини у згради која ће бити изграђена у оквиру пројекта у насељу Обреж биће објављен ускоро.

Сви корисници који буду изабрани за доделу стамбених решења у оквиру пројекта биће укључени и у мере активне инклузије које обухватају мере побољшања запошљивости (преквалификације, обуке за покретање бизниса, и друго), мере запошљавања (грантови за покретање бизниса, запошљавање код послодавца), опремање породичног домаћинства намештајем и техником, психо-социјалну подршку и пружање социјалних услуга и правне помоћи.

Пројекат спроводи Град Чачак у партнерству са Градском стамбеном агенцијом Чачак, Центром за социјални рад Чачак, Установом за пружање услуга социјалне заштите Зрачак Чачак и удружењем грађана ИДЦ.