ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА ДАВАЊЕМ У ЗАКУП СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА ЧИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗАКУПАЦ ПЛАЋА НЕПРОФИТНУ ЗАКУПНИНУ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“, који спроводи Град Чачак, а који финансира Европска унија, отворен је Јавни позив за побољшање услова становања социјално угрожених лица давањем у закуп стана у јавној својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије.

За помоћ могу да аплицирају особе са инвалидитетом, жене жртве породичног насиља и млади којима престаје смештај у хранитељској породици или установи социјалне заштите.

Пријаве се могу се предати у периоду од 11. јануара, 2022. године до 10. фебруара, 2022. Године, поштом или на писарници.

Обрасци за пријаву могу се преузети путем веб сајта Града као и у просторијама Градскe стамбенe агенцијe, Пиварска 1 (зграда некадашње Чачанске банке), радним данима од 9 до 15h.  Информације о пројекту и јавним позивима могуће је добити и путем телефона 064/536-2579 који је доступан током целог дана, као и у просторијама Градске стамбене Агенције.