ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ И УГРАДЊУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“, који спроводи Град Чачак, а који финансира Европска унија, отворен је јавни позив за доделу помоћи кроз доделу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије.

За помоћ могу да аплицирају особе са инвалидитетом, жене жртве породичног насиља, млади којима престаје смештај у хранитељској породици или установи социјалне заштите, Роми и друго социјално угрожено становништво.

Пријаве се могу се предати у периоду од 11. јануара, 2022. године до 10. фебруара, 2022. године, поштом или на писарници.

Обрасци за пријаву могу се преузети путем веб сајта Града као и у просторијама Градскe стамбенe агенцијe, Пиварска 1 (зграда некадашње Чачанске банке), радним данима од 9 до 15h.  Информације о пројекту и јавним позивима могуће је добити и путем телефона 064/536-2579 који је доступан током целог дана, као и у просторијама Градске стамбене Агенције.